Fire skipslaster fra Finnmark kan forsyne Svalbard med energi et helt år