«Fra Berlevåg til Arktis – fremtidens grønne energiløsning i nord»

Z-Arctic_logoslides

Ledende norske industriaktører planlegger den første verdikjeden for grønn ammoniakk til bruk som drivstoff for skipsfarten, men fokuserer også på leveranse av ren energi til Longyearbyen, Svalbard og andre destinasjoner i Arktis. ZEEDS initiativet inviterer til politisk debatt med Espen Barth Eide (AP), Liv-Kari Eskeland (H), Sandra Borch (SP) og Jenny Skagestad (Zero) under Arendalsuka mandag 16. august.

Ammoniakk fra fornybar energi

Produksjonen av grønn ammoniakk vil skje i Berlevåg kommune i Troms og Finnmark fylke, der Varanger kraft allerede driver en vindpark på 50 MW og har planer om ytterligere utvidelse i to steg til rundt 200 MW i løpet av de neste årene. Den grønne ammoniakken vil bli produsert fra fornybar energi i en ny fabrikk, før den distribueres til forbrukere innen skipsfarten, offshoreinstallasjoner eller til energisystemer i isolerte øysamfunn som Longyearbyen, ved hjelp av verdens første distribusjonsskip for grønn ammoniakk “MS Green Ammonia”.

Industrikonstellasjonen som står bak den nye infrastrukturen for grønn ammoniakk har sitt utspring i ZEEDS-initiativet, Zero Emission Energy Distribution at Sea, og er det første partnerskapet i Norge med deltakere som er spesialiserte i alle deler av verdikjeden i produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk. Gruppen består av sterke norske aktører som Aker Solutions, Grieg og Wärtsilä, sammen med energiselskaper som Varanger kraft, Statkraft og Store Norske. Statnett er en tilknyttet partner i konstellasjonen.

Møte oss mandag 16. august klokka 13.30 – 14.30 på UN Global Compact sin scene på Torvet 1A. Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16583

Medvirkende

  • Knut Nyborg, CEO, Aker Clean Hydrogen
  • Kjerstin Hernes, Manager portefolio, Strategy and Innovation, Grieg Maritime Group
  • Cato Esperø, Head of Sales, Wärtsilä Norway
  • Liv-Kari Eskeland, Stortingsrepresentant Høyre, Norge
  • Sandra Borch, Stortingsrepresentant SP, Norge
  • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant AP, Norge
  • Jenny Skagestad, Rådgiver, Zero
  • Jan Morten Ertsaas, Administrerende direktør, Store Norske
  • Moderator: Liv Monica Stubbholt, Partner i advokatfirmaet Selmer og styrelder i Green Ammonia Berlevåg