Kullkraftverket legges ned: – Viktig å ikke låse Svalbard til gasskraft