Nor-Shipping er blitt en arena for utslippsreduksjoner