Statsbudsjettet 2022: Nullutslippsløsning for Svalbard