Svalbard skal bruke diesel før øya blir utslippsfri i 2030