Vil bruke utrangerte oljeplattformer til taredyrking og datasenter