Yara, Statkraft og Aker Horizons vil utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk